Vær så snill og hjelp meg, jeg vil ikke dø!

Vær så snill og hjelp meg. Jeg vil ikke dø. Jeg har så mye og glede meg til. Jeg har så mange som er glad i meg og jeg er så glad i så mange. Men tankene er der hele tiden, de gir ikke slipp. Jeg tenker og tenker, planlegger og ser for meg hvordan alt skal skje. Jeg er så redd, så redd, tenk om det en gang skal gå fra tanke til handling. Så vær så snill, hjelp meg. Er det ikke noe du kan si eller gjøre, for jeg er så veldig glad i livet!