Det er dette jeg har ventet på

Hvis jeg drømmer
Bare la meg drømme da
Vekk meg ikke
For jeg har det godt nå
Dette er det jeg har ventet på
Vær så snill
Ikke vekk meg
Det er dette jeg har ventet på
Jeg vil ikke vite om jeg drømmer
Jeg vil ikke vite om det er en illusjon
Jeg vil bare det skal vare for evig
For det er dette jeg har ventet på