Mennesker

Jeg ser mennesker.
De kommer og går.
Det føles så merkelig.
Så surrealistisk.
De kommer bare så lett. 
Og like lett går de igjen.
Ja, det føles så merkelig,
Og jeg vet, tror iallfall
at jeg også er et menneske.
Liksom alle andre
så kommer jeg og går,
bare kanskje ikke like lett
som alle andre.