Ordløs

Jeg har ingen ord
Intet å si
Intet å forklare
Derfor skriver jeg
Skriver av meg all blod og svette
Skriver meg tom
for jeg har ingen ord